SatNov 4Waning GibbousLeo
SunNov 5Last QuarterLeo
MonNov 6Waning CrescentLeoVirgo
TueNov 7Waning CrescentVirgo
WedNov 8Waning CrescentVirgo
ThuNov 9Waning CrescentLibra
FriNov 10Waning CrescentLibra
SatNov 11Waning CrescentLibraScorpio