Thu – May 16Waxing GibbousVirgo
Fri – May 17Waxing GibbousVirgo
Sat – May 18Waxing GibbousLibra
Sun – May 19Waxing GibbousLibra
Mon – May 20Waxing GibbousLibraScorpio
Tue – May 21Waxing GibbousScorpio
Wed – May 22Waxing GibbousScorpio